Tłumacz języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego Katarzyna Baradai

Jestem absolwentk± Uniwersytetu Homelskiego im. Franciszka Skaryny (Białoru¶), gdzie pracowałam także jako asystent w katedrze slawistyki.

W latach 1999-2000 byłam stypendystk± Fundacji im. Stefana Batorego (Uniwersytet Wrocławski).

W 1999r. ukończyłam kurs języka polskiego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” (Uniwersytet Warszawski), a w 2000r. - Szkołę Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2003 roku nostryfikowałam dyplom i uzyskałam stopień magistra historii i nauk społecznych.

Od 2001 roku pracuję jako tłumacz języka rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego.

Współpracuję z kilkunastoma biurami tłumaczeń.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
strona główna | o mnie | oferta | referencje | przydatne | tłumacze | kontakt | blog